دکتر نسرین حاجی میرزایی

اصلاح سبک زندگی
دکتر نسرین حاجی میرزایی

تنبلی تخمدان چیست؟

تخمدان پلی کیستیک یا PCOs یکی از بیماری هایی که امروز بین خانمها و حتی دخترهای جوان بسیار شایع شده، تنبلی تخمدان است. تنبلی تخمدان

دوره های آموزشی درمانی